Режим работы магазина:
ПН - ПТ: с 9:00 до 18:00

Наша RSS Лента

Piegādes informācija

Starptautiskā preču nosūtīšana tiek veikta iespējami drīz pēc tās izgatavošanas.
Preces tiek nosūtītas uz visdažādākajiem zemeslodes stūriem.

Ja nav piegādes maksu par lapu jūsu izvēlēto produktu, šajā gadījumā kuģniecības izmaksas viena komplekta (līdz 250 gramiem svara) - $ 10.
Pasta pārvadātājs "Ukrposhta".
Visas preces piegādā pa gaisu.

Piegādes garantija.
Ja zaudējumi, nopietns kaitējums, preces kļūst nelietojamas, šādos gadījumos Victan dod pilnu garantiju. Pēc sniegtajiem pierādījumiem par zaudējumiem vai zaudējumiem Viktan par saviem līdzekļiem saražos pilnu pasūtīto un apmaksāto preci. Nosūtot šajā gadījumā,
arī Viktana rēķina.