Колдовская атрибутика от Серафима Черного

Авторские работы от Серафима Черного, колдуна специализирующего на погостном колдовстве и магии Вуду.

Sett med ørn for voltaging og heksritualer

Et sett med ørn fra trollmannen Seraphim the Black for voltaging og trolldom ritualer. Nåler er vant til å utføre ulike svart magiske, trolldomsritualer og ritualer av Voodoo magi.
For å praktisere Voodoo's magi og arbeide med volt, er nålen ikke et erstatningsverktøy.

66 $